Polityka prywatności

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest firma HR System Rafał Żmuda, ul. Legionów 1, 35-111 Rzeszów, NIP: 8132868780
  2. Informacje podane podczas dokonywania Rezerwacji są wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i udostępnienia Usług w Esport Arena Klientom i Uczestnikom.
  3. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności, personel Esport Arena, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres: rodo@esport-arena.pl
  5. Esport Arena zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji, w ich oryginalnej lub przetworzonej formie, do celów Esport Arena lub do celów jakiejkolwiek umowy ze stronami trzecimi. Esport Arena przestrzega przepisów RODO i lokalnych przepisów o ochronie danych przez cały czas przetwarzania danych klientów oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności.
  6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.
  7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: rodo@esport-arena.pl
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla zawarcia umowy,
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Do góry