Fundusze Europejskie grają dla e-sportu

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Turnieje 1 vs 1 podczas Dni Otwartych

Podkarpacki turniej e-sportowy Edycja II


Głównym celem zadania pn. ”Fundusze Europejskie grają dla e-sportu” jest zwiększenie widoczności i prezentacja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w regionie oraz wsparcie procesu wdrażania FEP na lata 2021-2027. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym w postaci udziału Wnioskodawcy w XI edycji DOFE, organizację turnieju e-sportowego realizowanego wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych z woj. podkarpackiego (Podkarpacki Turniej E-sportowy), a także poprzez działania promocyjne i informacyjne towarzyszące ich wdrażaniu. Celem pośrednim zadania jest zwiększenie widoczności i prezentacja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w regionie poprzez prezentację dobrych praktyk i rezultatów projektu dofinansowanego i zrealizowanego przez Wnioskodawcę w ramach RPO WP 2014-2020, obejmujących prezentację inwestycji i jej wykorzystanie dla celów promocji projektu i Funduszy Europejskich poprzez organizowane wydarzenia.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
– prezentacja dobrych praktyk w postaci zrealizowanego projektu oraz planowanego zadania w trakcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich w siedzibie Esport Arena w Rzeszowie (10-12.05.2024r.),
– promocję wydarzeń tj. DOFE oraz turnieju e-sportowego, a także innych zaplanowanych do realizacji działań związanych z realizacją zadania poprzez opracowane narzędzia, zastosowane formy komunikacji oraz współpracę realizowaną przez Wnioskodawcę i Partnerów w trakcie realizacji zadania,
– realizację zaplanowanego turnieju e-sportowego i jego promocję w formule on-line oraz rozegranie meczy finałowych turnieju w siedzibie Esport Arena w Rzeszowie,
– wykorzystanie różnych kanałów medialnych dla celów promocji zadania, a także streaming głównych meczy turnieju w kanale Twitch pozwalający na promocję projektu oraz Funduszy Europejskich w nowym kanale odbioru.

10.05.2024

Gry i zabawy e-sportowe w postaci konkursów sprawnościowych oraz rywalizacji prowadzonych w czterech strefach:

1) PC gaming – indywidualne rozgrywki uczestników w najpopularniejszych grach e-sportowych

2) Sim Racing – próba czasowa – zawody na osiągnięcie najszybszego czasu przejazdu wybranego toru wyścigowego w kategorii F1/ GT

3) strefa VR – próba odwagi i lot sprawnościowy typu „Beat Saber”

4) strefa refleksu – próby sprawnościowe na refleksomierzu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Z uwagi na określoną liczbę dostępnych urządzeń gamingowych zalecana jest wcześniejsza rezerwacja  pobytu:
– telefoniczna pod numerem: 797 537 849
– mailowa na adres: kontakt@esport-arena.pl
– poprzez system rezerwacji dostępny pod adresem: https://esport-arena.pl/zarezerwuj-pobyt/

11.05.2024

Turnieje e-sportowe w formule 1:1 w grach:
⦁ League of Legends (32 zawodników)- format rozgrywek BO3 (do 2 wygranych na 3 mapach)
⦁ Counter-Strike: Global Offensive (32 zawodników)- format rozgrywek BO1 (do 1 wygranej).

Zapisy do turniejów prowadzone będą od 02.05.2024r. poprzez platformę DISCORD oraz w siedzibie Esport Arena. Promocja turniejów prowadzona będzie z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz własnej bazy danych Esport Arena. Zawodnicy zajmując miejsca 1-3 otrzymają drobne nagrody. Organizacja turnieju w dwóch tytułach gier zwiększy zainteresowanie wydarzeniem DOFE wśród uczestników, a tym samym frekwencję w ramach wydarzenia, co wpłynie także na większą efektywność emitowanych komunikatów promujących Fundusze Europejskie.

12.05.2024

Strefa otwarta dla rodzin pn.”E-sport uczy, bawi, integruje” – w ramach tej części wydarzenia rodziny biorące w nim udział będą mogły skorzystać z atrakcji oferowanych przez Esport Arena wg. własnych zainteresowań. Prowadzona będzie także akcja informacyjna dotycząca e-sportu i jego zalet w społeczno-edukacyjnych obszarach życia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Z uwagi na określoną liczbę dostępnych urządzeń gamingowych zalecana jest wcześniejsza rezerwacja  pobytu:
– telefoniczna pod numerem: 797 537 849
– mailowa na adres: kontakt@esport-arena.pl
– poprzez system rezerwacji dostępny pod adresem: https://esport-arena.pl/zarezerwuj-pobyt/

Turniej E-sportowy

 Turniej League of Legends, prowadzony w okresie 26.09-26.10.2023r.

Plan turnieju:

Kwalifikacje (64 lub 128 drużyn- w zależności od wyników rekrutacji)– 23.09- 23.10.2024r.
Realizacja meczy w trybie online, format BO3 (drużyna która wygrywa pojedynek na dwóch mapach z trzech przechodzi dalej). Każda drużyna otrzymuje sztywny terminarz rozgrywek dogodny dla realizacji transmisji (zgodnie z drabinką turniejową, które będzie dla każdego dostępna).

Finały (4 drużyny) – 26.10.2024r.
Realizacja w trybie LAN (rozgrywki stacjonarne w siedzibie Esport Arena w Rzeszowie), do tego etapu dostają się 4 najlepsze drużyny.
Mecze półfinałowe w formacie BO3
Mecz finałowy o I miejsce w formacie BO5 (do trzech zwycięstw z pięciu map)

Po zakończeniu turnieju nastąpi uhonorowanie zwycięzców i wręczenie nagród za zajęcie miejsc od 1 do 3 oraz nagroda pocieszenia dla drużyny z miejsca nr 4. Wywiady oraz sesja zdjęciowa do promocji zadania oraz do zamieszczenia na dedykowanej podstronie internetowej. Pula nagród zostanie określona po ostatecznym ustaleniu budżetu zadania. W celu podniesienia atrakcyjności turnieju i zwiększenia jego zasięgu promocyjnego (np. na obszar całego kraju), uwzględnia się możliwość pozyskania sponsora/ów na nagrody dla zwycięskich drużyn– za zgodą Organizatora.

PATRONAT HONOROWY

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

Informacja prasowa – do pobrania

Do góry